در زمان دومین سلسله امپراتوری چین، تحولات گسترده‌ای شکل گرفت و چین را به قدرت جهانی تبدیل کرد. یکی از این تحولات ایجاد جاده‌ای تجاری میان چین و خاورمیانه بود که به جاده ابریشم شهرت یافت. جاده ابریشم نقش مهمی در رساندن هنر نفیس فرش ایرانیان و فرش‌های شرقی به سایر نقاط جهان داشت؛ و به نوعی باعث تغییری بزرگ...

هنر هر جامعه ای ریشه در سنت‌ها و آداب و رسوم آن جامعه در طی تاریخ و سیر تحولاتی که بر آن گذشته دارد. ایرانیان جز آن دست از اقوامی هستند که در انواع هنرها ذوق بسیاری دارند، یکی از اصیل‌ترین هنرهای ایرانی که ریشه در تاروپود جامعه ما دارد هنر ظریف و بی‌نظیر قالی بافی‌ست. فرش دستباف ایران این...