فرش ایرانی، هنری کم نظیر است که ریشه در تاروپود اقوام مختلف ایران دارد؛ هنر قالی‌ بافی از دیرباز در فرهنگ ایرانیان نهادینه شده و هر مرحله از این هنر اصیل، از چله کشی گرفته تا بافت و پرداخت آن بر اساس اصول و به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. قالی بافی یکی از هنرهای قدیمی ایرانی است که در هر...

آیا تا به امروز در مورد ابزار فرش دستباف فکر کرده‌اید؟ شاید اولین چیزی که به ذهن برسد، دار قالی یا نخ‌ها پشمی و ابریشمی باشد اما ابزار مورد نیاز برای بافت فرش بیشتر از این دو است. ابزاری که بافنده‌ها از آن استفاده می‌کنند به ۲ دسته ضروری و اختیاری تقسیم می‌شوند. دسته اول وسایلی هستند که بدون آن‌ها...